Direct naar paginainhoud

Jeugdhulp zonder verblijf

Op deze pagina vind je vormen van jeugdhulp zonder verblijf die beschikbaar zijn voor Almeerse jeugdigen. Voor deze voorzieningen is een beschikking of verwijzing nodig van een gemandateerde professional.

Per voorziening geven we weer:

  • wat de hulp op hoofdlijnen inhoudt;
  • welke doelen en resultaten de hulp beoogt;
  • voor welke jeugdigen de hulp bedoeld is;
  • welke professionals verantwoordelijk zijn voor de toegang.

Daarnaast verwijzen we naar de geldende normen en kaders, naar de beschikbare aanbieders en naar andere relevante informatie (bijvoorbeeld over aanvullend vervoer). 

Je kunt de beschreven doelen en resultaten gebruiken om het gezins- of ondersteuningsplan met de jeugdige en de ouder(s)/opvoeder(s) in te vullen. De beschrijvingen zijn niet bedoeld als handleiding. Opleiding, intervisie en het bespreken van casuïstiek zijn cruciaal om de vraag van een jeugdige en gezin te achterhalen en passende hulp in te zetten.

Vormen van jeugdhulp zonder verblijf

Administratieprotocol

Almere maakt gebruik van het standaard administratieprotocol. Als er in het proces van het berichtenverkeer zaken niet goed gaan kun je contact opnemen met onze softwareleverancier Stipter via almere@stipter.nl

Illustratie Almere skyline