Direct naar paginainhoud

Preventie voor jeugd en gezin

De informatie op dit deel van de website is bedoeld voor:

  • medewerkers onderwijs, sport, welzijn en vrijwilligerswerk,
  • medewerkers geboortezorg en jeugdhulp van JGZ Almere,
  • andere professionals die jeugd en gezinnen ondersteunen en/of begeleiden.

Een belangrijk doel van de Jeugdwet is het voorkomen van, het vroegsignaleren van en vroegintervieniëren bij  problemen  en zorg om zo (zwaardere) vormen van jeugdhulp te voorkomen. Het gemeentelijk preventiebeleid heeft betrekking op jeugdigen (en eventueel hun ouders) met een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand of uitval, maar voor wie zwaardere zorg niet nodig is of voorkomen kan worden.

De Almeerse uitgangspunten voor het inzetten van preventieve interventies:

  • het voorkomen van, het vroegsignaleren van en vroeginterveniëren bij een risico op opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
  • het versterken van het opvoedkundige klimaat;
  • het bevorderen van opvoedvaardigheden van ouders;
  • het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren;
  • het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie.

Het aanbod voor jeugd en gezin op deze website kan gebruikt worden als handvat voor de inzet van preventieve ondersteuning, aanvullende of als alternatief voor jeugdhulp. Gezinnen kunnen hiermee gerichter geïnformeerd en/of doorverwezen worden naar de juiste organisatie.

Illustratie Almere skyline