Direct naar paginainhoud

Huis verbod als middel om veiligheid en (tijdelijke) rust te creëren in gezin of relatie

Als er in een gezin of relatie sprake is van (huiselijk) geweld en de veiligheid voor partner (en kinderen) op het spel staat, kan een huisverbod worden opgelegd. De burgemeester heeft hiervoor de bevoegdheid.

In heel Flevoland worden tussen 70-80 huisverboden per jaar opgelegd.

Zodra deze maatregel ingaat, komen de Blijf Groep, Zorggroep, Save/jeugdzorg NOP en Reclassering Nederland in actie. De vier eerstgenoemde voor de partner en kinderen; Reclassering Nederland is er voor toezicht, controle en ondersteuning van de uithuisgeplaatste.

In de time out periode die minimaal 10 en maximaal 28 dagen kan duren, wordt met alle partijen gesproken om tot een plan te komen om het geweld te stoppen.

Tot voor kort was voor de uithuisgeplaatsten die niet bij familie of vrienden terecht konden, soms een noodbed bij het Leger des Heils, maar dat was geen garantie. Dit leidde soms tot schrijnende situatie o.a. slapen in de auto of schuur, soms zelf onder de brug. “Waar slaap ik vanavond” was leidend voor de uithuisgeplaatste. I.p.v. verantwoordelijkheid nemen voor zijn aandeel in het (huiselijk) geweld. In 2017 ging het om 15%, in 2018 om 30% van de uithuisgeplaatsten met een huisvestingsprobleem tijdens de uithuisplaatsing.

Gelukkig is daar nu een oplossing voor gevonden:

Vanaf 1 juli 2019 is een woning van woningbouwvereniging Ymere in Almere beschikbaar voor ex-gedetineerden, justitiabelen en uithuisgeplaatsten. Een initiatief van meerdere instellingen en gemeente Almere.[1]

Voor uithuisgeplaatsten met een acuut huisvestingprobleem vanwege huisverbod, kunnen we nu tijdelijke huisvesting bieden en alle aandacht richten op gedragsverandering en toezicht. In deze woning is één kamer beschikbaar voor uithuisgeplaatsten tijdens een huisverbod. Het aanbod is bedoeld voor heel Flevoland.

Dat zal de effectiviteit van het huisverbod zeker ten goede komen.

Greetje van Langen 

Reclassering Nederland  

Unitmanager Advies & Toezichtunit 3 Midden-Noord


[1] Het samenwerkingsverband bestaat uit Surant, GGD Nazorg, Veiligheidshuis, gemeente Almere en Exodus, Reclassering Nederland.

Illustratie Almere skyline