Direct naar paginainhoud

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging valt onder de Wmo wanneer er ook behoefte is aan begeleiding. De (al dan niet lijfsgebonden) verzorging kan bestaan uit begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, waaronder:

 • in en uit bed komen;
 • aan- en uitkleden;
 • bewegen;
 • lopen;
 • gaan zitten en weer opstaan;
 • lichamelijke hygiëne;
 • toiletbezoek;
 • eten en drinken;
 • medicijnen innemen;
 • ontspanning;
 • sociaal contact.

Welke doelen staan centraal?

Met de persoonlijke verzorging kan een cliënt in zijn eigen woonomgeving blijven wonen. De verzorging voorkomt verwaarlozing op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen. 

Voor wie is het?

Een cliënt komt in aanmerking voor persoonlijke verzorging wanneer: 

 • er sprake is van een beperking waardoor hij niet zelf noodzakelijke activiteiten voor de persoonlijke hygiëne kan uitvoeren;
 • er geen sprake is van geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.

De noodzaak voor het aansporen tot handelingen (begeleiding) is een belangrijk criterium om persoonlijke verzorging via de Wmo in te zetten.

Hoe verloopt de toegang?

De wijkwerker verstrekt een toegangsbepaling voor persoonlijke verzorging via de Wmo

Voor de Zorgverzekeringswet geldt het criterium van de behoefte aan geneeskundige zorg (of een hoog risico daarop). Het kan dan bijvoorbeeld gaan om ouderen met een lichamelijke aandoening/beperking of dementie of andere volwassenen bij wie de gezondheidssituatie snel kan veranderen en die vaak al (intensief) te maken hebben met zorg van huisartsen of medisch specialisten. Bij deze mensen is een gedegen analyse nodig en een inschatting van de zelfredzaamheid en het vermogen tot zelfregie.

Welke eenheid geldt er?

Per uur.

Illustratie Almere skyline