Direct naar paginainhoud

Crisissituaties

Jeugdigen kunnen te maken krijgen met een acuut onveilige opvoedsituatie. Het is dan zaak om snel te handelen.

Er is sprake van een crisis wanneer:

  • er verwaarlozing is en/of;
  • er ernstig fysiek geweld en/of seksueel misbruik plaatsvindt en/of;
  • er direct in het gezag moet worden voorzien en/of;
  • de jeugdige of een van de ouders/opvoeders dreigt met zelfmoord. 

In een crisissituatie (ook tijdens overbruggingszorg) is het mogelijk om direct (ambulante) jeugdhulp in te zetten als het gezin daar open voor staat.  Alle erkende verwijzers kunnen crisishulp inzetten voor maximaal 28 dagen. In het gezins- of ondersteuningsplan neemt de aanbieder een onderbouwing op voor dit type hulp. Meer over de processtappen bij een crisis is te vinden via de Crisiswijzer Flevoland.

Illustratie Almere skyline