Gecontracteerde aanbieders

Jeugdcentraal Flevoland

Websitewww.jeugdcentraalflevoland.nl
Algemeen telefoonnummer (088) 323 21 33
Deze aanbieder levert Pleegzorg
Residentiële jeugdhulp
Gesloten jeugdzorg
Functie sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt
Multidimensional Treatment Foster Care Program
Locatie(s) Flevoland
Samenwerkingspartners Triade-Vitree
's Heeren Loo
Intermetzo/Pluryn