Direct naar paginainhoud

Landelijk aanbod

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft landelijke inkoopafspraken gemaakt met aanbieders van specialistische jeugdhulpvoorzieningen (ook wel landelijk werkende instellingen genoemd) op basis van de volgende criteria: 

  • kleine aantallen per gemeente;
  • een landelijk werkgebied;
  • een specialistisch karakter.

Professionals hebben de mogelijkheid om cliĆ«nten door te verwijzen naar deze aanbieders. Belangrijk om te weten is dat over de inhoud van de contracten niet heronderhandeld kan worden. De raamovereenkomst treedt pas in werking wanneer een jeugdige binnenkomt bij een jeugdhulpaanbieder waarmee een overeenkomst is gesloten. 

De Jeugdwet bepaalt dat een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of daaraan gelijkgestelde behandelaar naar alle vormen van jeugdhulp kan verwijzen. In de toelichting bij de wet is aangegeven dat de gemeente er bij artsen op kan aandringen om te verwijzen naar door de gemeente gecontracteerde hulp. Hieronder valt ook de hulp die de VNG heeft gecontracteerd namens gemeenten. Met het sluiten van de landelijke overeenkomsten is deze vorm van jeugdhulp dus gecontracteerde hulp waarnaar verwezen kan worden. 

Binnen de raamovereenkomsten is afgesproken dat enkel een melding naar de gemeente moet gaan bij aanvang van de hulp. Dat betekent dat de gemeente niet de eis kan stellen dat er een beschikking of verwijzing moet zijn voordat de jeugdhulp kan starten. In de overeenkomsten is afgesproken dat de aanbieder de volgende gegevens aan de gemeente meldt:

  • de naam van de jeugdige;
  • het burgerservicenummer van de jeugdige;
  • de naam van de gezagsdrager of voogd (bij gesloten jeugdzorg/JeugdzorgPlus);
  • een verwijzing naar de raamovereenkomst;
  • de prestatie die in rekening wordt gebracht;
  • de gemiddelde behandelduur behorende bij de prestatie.

Afspraken over declaratie van de geboden jeugdhulp staan elders op deze website.

Let op: de functie jeugd sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt (SG-LVG) en de functie Multidimensional Treatment Foster Care Program (MTFC-p) vallen onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband jeugdhulp met verblijf. Verwijzing dient via deze aanbieder te verlopen.

Illustratie Almere skyline