Direct naar paginainhoud

Aanbieders

De KinderGGZ

Websitewww.dekinderggz.nl
Algemeen telefoonnummer (036) 763 00 30
Deze aanbieder levert Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel specialistisch
Begeleiding groep basis
Begeleiding groep specialistisch
Kortdurend verblijf begeleiding
Vervoer zonder rolstoel
Vervoer met rolstoel
Behandeling regulier psychiatrie
Behandeling specialistisch psychiatrie
Kortdurend verblijf psychiatrie
Specialisme Jeugdigen met aandachtsstoornissen
Locatie(s) Almere
Samenwerkingspartners Connected Together (voor behandeling psychiatrie)
Coƶperatie Boer en Zorg (voor begeleiding)
's Heeren Loo (voor begeleiding)
Intermetzo/Pluryn (voor begeleiding)
MEE IJsseloevers (voor begeleiding)
Raeger Autismecentrum
Tactus Verslavingszorg (voor begeleiding)
Triade-Vitree
Zorgondersteuning La Fleur

Illustratie Almere skyline